سرویس گزارش تصویری

خبرهای این سرویس: 71

استقبال باشکوه مردم و مقامات بلخ از تیم سیمرغ البرز، نایب قهرمان دوره نهم لیگ برتر فوتبال

سیمرغ البرز نایب قرمان نهمین دور لیگ برتر افغانستان، از سوی مقامات و مردم بلخ به طور باشکوهی استقبال شد. این تیم در دور نهم لیگ برتر خوش درخشید و تا نایب قهرمانی پیشرفت. سرانجام در بازی نهایی مغلوب نماینده مرکز شد، ولی افتخار نایب قهرمانی را به بلخ انتقال داد.

باغ های زیتون در ننگرهار

شرکت انکشاف/توسعه ملی ریاست جمهوری که در حال حاضر مسئولیت کانال زراعتی ننگرهار را برعهده دارد، می‌گوید در سال آینده قصد دارد که ۷۰ هزار نهال زیتون جدید بکارد، و با رسیدگی به درختانی که از بارور شدن باز مانده اند سال آینده محصول زیتون را افزایش دهد.