سرویس ورزشی

خبرهای این سرویس: 451

جدایی راموس از رئال قطعی شد

راموس رئال مادرید را ترک خواهد کرد و باشگاه پیشنهاد تمدید را از روی میز پس گرفته و آنها اکنون در حال آماده شدن برای خداحافظی او هستند.