سرویس فرهنگی هنری

خبرهای این سرویس: 128

از مرد ستیزی تا تبدیل فیلم به یک بیانیه!

در فیلم حوا مریم عایشه موضوع اعتراض به نگاههای موجود در جامعه به زنان میباشد و صحرا کریمی در بعضی قسمت ها توانسته حرف خودش را بیان کند و در بعضی از قسمت ها از چوکات هنری بودن و سینما بودن بیرون زده و فیلم تبدیل به یک بیانیه شده است.

قرن ۲۱ و مردمان فانوس به دست!

برق در قرن ۲۱ چیز پیش پا افتاده‌ای است زیرا همه کشورها از نعمت آن بهره می‌برند و متأسفانه افغانستان تنها کشور آسیایی است که با وجود منابع سرشار و فراوان تولید برق در خاموشی به سر می‌برد و حتی مردم پایتخت یعنی شهروندان کابل از کمبود برق رنج می‌برند.