سرویس علمی

خبرهای این سرویس: 83

ورود گوگل به هوش مصنوعی با سنجش میزان کالری غذاها

گوگل از فعالیت بر پروژه جدید و متفاوتی خبر داده که با استفاده از تصاویر غذاها می توان به میزان کالری آنها دست یافت. این پروژه Im۲Calories نام دارد و قادر به شناسایی و همینطور اندازه گیری میزان دقیق و صحیح کالری های موجود در یک ظرف غذا است.