سرویس علمی

خبرهای این سرویس: 83

با آگاهی دهی، مشکلات روانی کاهش می یابد

بنیاد خدمات صحی آقاخان با همکاری وزارت صحت عامه و چند نهاد خیریه خارجی یک کارگاه انکشافی در مورد بهبود صحت روانی به وسیله تکنولوژی در بدخشان سازمان دهی کرده است.

نوی کابل بانک خصوصی می شود

حکومت افغانستان “نوى کابل بانک” را به سکتور خصوصى واگذار مى نماید، اما مى گوید که سهم داران گذشتۀ بانک، در روند خصوصى سازى بانک سهم گرفته نمى توانند.

تکنالوجی انسان را فقیر می‌کند

استفان هاوکینگ فیزیکدان مشهور انگلیسی هشدار می دهد که پیشرفت‌های بزرگ تکنالوجیکی می‌تواند بخش بزرگی از جمعیت جهان را دچار فقر و بیچارگی کند.

عصر دوشنبه ماه می گیرد!!

عصر دوشنبه، اوایل شام، ماه گرفتگی با ویژگی “افروختگی ماه” واقع می شود، این ماه گرفتگی در ۹۰ درصد مناطق دنیا قابل رویت است اما در افغانستان و تاجیکستان، بزرگتر و واضح تر از همه جای دنیا قابل دیدن خواهد بود.