سرویس علمی

خبرهای این سرویس: 121

در رد «شصت درصدی» و حمایت از امید ملی

اگر ناامیدی از رحمت‌الهی گناه است، نا امیدی از اصلاح پذیری جامعه به عنوان عالی‌ترین سیستم زنده مخلوق الهی، نیز محکوم است. امید، ایمان و عشق، ستون‌های اصلی وجود روانی آدمی را تشکیل می‌دهند.

کمک ۶۰ میلیونی هند به دانشگاه بامیان

سفیر هند در کابل که به منظور تهداب گذاری دو خوابگاه دانشجویی به بامیان سفر کرده بود حدود ۶۰ ملیون افغانی برای ساخت دو خوابگاه دانشجویی به این ولایت کمک مالی نمود.