سرویس علمی

خبرهای این سرویس: 83

محقق به عبدالله پیوست

حاجی محمد محقق، معاون دوم پیشین تیم صلح و اعتدال، به تیم ثبات و همگرایی به رهبری داکتر عبدالله عبدالله پیوست.

در رد «شصت درصدی» و حمایت از امید ملی

اگر ناامیدی از رحمت‌الهی گناه است، نا امیدی از اصلاح پذیری جامعه به عنوان عالی‌ترین سیستم زنده مخلوق الهی، نیز محکوم است. امید، ایمان و عشق، ستون‌های اصلی وجود روانی آدمی را تشکیل می‌دهند.