سرویس سیاست

خبرهای این سرویس: 7673

ادغام جمهوریت و امارت!

برخی ها معتقدند در مذاکرات صلح دوحه حکومت افغانستان بر جمهوریت و طالبان بر امارت اصرار خواهند کرد و نقطه ای بین این دو می تواند نوع نظام آینده افغانستان را مشخص کند.

ترامپ: طالبان باهوش و سرخت هستند

دونالد ترامپ، رییس جمهور امریکا، گفت: «طالبان بسیار سخت، بسیار هوشمند ، بسیار زرنگ هستند، اما ۱۹ سال است که زندگی خود را صرف مبارزه کرده‌اند و از جنگیدن خسته شده‌اند.»

کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا: زنان در افغانستان امنیت ندارند

ایلیوت انگل رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا از حزب دموکرات و مایکل مککانل نمایندۀ پیشتاز حزب جمهوری خواه در نامه نوشته اند پس از این خشونت با زنان پیشتاز یعنی همسران، دختران، مادران و خواهران در افغانستان نمی تواند ادامه یابد.