سرویس سیاست

خبرهای این سرویس: 7673

شورای مصالحه ملی از طالبان خواست آتش بس کنند

در اعلامیه شورای عالی مصالحه ملی به مناسبت روز جهانی صلح آمده روز جهانی صلح در حالی فرا می‌رسد که افغانستان در یک مقطع تاریخی قرار دارد و هیات مذاکراتی صلح حکومت و طالبان از یک هفته بدینسو در قطر به سر می‌برند.

تلاش افغانستان برای صلح با طالبان در دوحه جریان دارد

اگر طالبان در افغانستان صلح می‌خواهند، مواردی را درشت کنند که خواست شهروندان افغانستان است. برای مردم افغانستان، نظام جمهوری، نهادهای دولتی و آموزشی، حقوق بشر، حقوق اقلیت‌های مذهبی – قومی که در قانون اساسی افغانستان به عنوان مسائل اساسی درج شده اند، مهم اند.

زندان جغرافیایی بامیان شکسته می شود

غنی گفت «بامیان دیگر زندان جغرافیایی افغانستان نخواهد بود و تفاوت اساسی در مقدار سرمایه‌گذاری در این ولایت آمده است، زیرا ما به وحدت ملی و انکشاف متوازن متعهد هستیم.»