سرویس سیاست

خبرهای این سرویس: 7686

اتصال منطقه ای به نفع پاکستان نیز هست

سفیر جدید پاکستان افزود ماموریت من گسترش روابط، ترانزیت و همکاری های تجارتی و تسهیل در رفت و آمد اتباع دو کشور می باشد. پاکستان از سیاست حکومت افغانستان مبنی بر اتصال و گسترش همکاری های منطقه ای حمایت می کند.

نتایج کانکور ۱۳۹۹ اعلام شد

آقای خموش همچنان گفت ۹۸ درصد از داوطلبان کانکور امسال نمرات کامیابی اخذ کرده و تنها در حدود دو یا سه هزار داوطلب نتوانسته‌اند نمرات کامیابی اخذ کنند.

اولویت ما آتش بس است

رئیس‌جمهور پشتی‌بانی سازمان ملل از افغانستان در جریان گفت‌وگوهای صلح با طالبان را بسیار حیاتی خواند و از این سازمان به منظور تقاضا برای آتش‌بس سراسری قدرانی کرد.