سرویس سیاست

خبرهای این سرویس: 7673

وعده های غنی به بامیانی ها عملی نشده است

وعده‌ی مهم دیگر رییس جمهور غنی برای بامیان، تأمین برق بود. اما با گذشت چندین سال از این وعده، بامیانی‌ها هنوز شاهد عملی شدن آن نیستند و بیشترین هزینه را باشندگان این ولایت برای برق می‌پردازند.

استاد محقق: هویت های قومی و مذهبی در افغانستان به رسمیت شناخته شده و نباید حساب را از سر گرفت

آقای محقق بدون اینکه اشاره‌ای مستقیمی به اجندای صحبت‌های گروه‌های تماس در دوحه بکند، خواستار همدیگر پذیری شد و گفت: اگر اسلام را دینی می‌دانیم که باید روزی دین واحد جهان باشد، نباید بقیه مسلمانان را نفی کنیم.