سرویس سیاست

خبرهای این سرویس: 11130

طالبان در نشست تهران شرکت نمی کند

بیح الله مجاهد امروز یک شنبه ۲ عقرب در یک نشست خبری گفت:«از برگزاری نشست تهران استقبال می کنیم اما از آدرس افغانستان کسی در این نشست تهران که در سطح وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان برگزار می شود شرکت نمی کند.»

آغاز تحقیقات آژانس های بازرسی آمریکا درباره نحوه مدیریت دولت بایدن در افغانستان

شماری از آژانس های بازرسی نهادهای داخلی آمریکا تحقیقاتی را در خصوص نحوه مدیریت دولت آمریکا برای پایان دادن ماموریت در افغانستان و اجرای عملیات تخلیه و خروج شهروندان آمریکایی و افغان های آسیب پذیر از افغانستان راه اندازی کردند.

همکاری های اقتصادی محور اصلی صحبت های هیات پاکستانی و رئیس دولت طالبان بود

افزایش همکاری های اقتصادی میان افغانستان و پاکستان و تسریع پروژه های زیربنایی مانند پروژه برق کاسا یک هزار و خط ریل مزارشریف – پشاور از جمله مواردی بود که میان هیات پاکستانی به رهبری وزیر خارجه این کشور با رئیس الوزرای طالبان مورد گفتگو قرار گرفت.