سرویس سیاست

خبرهای این سرویس: 8385

پاکستان در صدد تغییر در رهبری طالبان است

نارسایی‌های درونی کشور، در را به مداخله بیرونی باز می‌کند، زمانی که نخبگان سیاسی کشور مصروف زد و بندهای داخلی خود می‌شوند امکان آن میسر می‌گردد که از رشد نامتعادل قدرت کشورهای همسایه غافل مانده و در نهایت از بروز جنگ و بی‌ثباتی در کشور خود جلوگیری نتوانند.

کمیسیون شکایات انتخاباتی از وکلا خواست جریمه های خود را پرداخت کنند

کمیسیون شکایات انتخاباتی امروز (پنج‌شنبه، ششم قوس) با نشر اعلامیه‌یی گفت این کمیسیون بارها از اعضای برحال مجلس نمایندگان که در انتخابات پارلمانی گذشته مرتکب تخلف شده بودند و مشمول جریمۀ نقدی قرار گرفته‌اند درخواست کرده است که این جریمه‌ها را طبق قانون بپردازند، اما اعضای مجلس از این اقدام سر باز می‌زنند.

صالح از پلیس ترافیک شجاع تقدیر کرد

این دو افسر پلیس به نام های احمدزی و همت روز گذشته متین را در حالی دستگیر کردند که فرد مجرم اسلحه در دست داشت و هر لحظه امکان شلیک به افسران پلیس ترافیک و مرگ آنها وجود داشت.