سرویس امنیت و جرایم

خبرهای این سرویس: 3897

نامهای زور مندانِ اخلالگر امنیت را افشا می کنیم

وزرات داخله اعلام کرد که به‌زودی فهرست نام‌های “زورمندان نیمه‌دولتی و سیاسی” را که با استفاده از امکانات دولتی به گونه مستقیم و یا غیر مستقیم در اخلال امنیت و نظم عمومی دخالت دارند، منتشر خواهد کرد. وزارت داخله این افراد را “مافیا” خوانده است