سرویس امنیت و جرایم

خبرهای این سرویس: 4075

امریکا مواضع طالبان را در هلمند بمباران کرد

سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده گفت نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در مقایسه با سال گذشته، اکنون دارای قابلیت بیشتر بوده و از دیر زمانی در راس عملیات های نظامی در افغانستان قرار دارند.