سرویس اقتصاد

خبرهای این سرویس: 1072

وزارت انرژی و آب سه پروژه عام المنفعه را امضا کرد

وزارت انرژی و آب سه پروژه‌ی عام المنفعه در بخش‌های بازسازی کانال، دیوار تحکیماتی و چاه‌های تحقیقاتی را در ولایت‌های قندوز، بادغیس و کابل، به هزینه ۱۰ میلیون دالر امریکایی و ۱۳۴ میلیون افغانی امضا کرده است.