سرویس اقتصاد

خبرهای این سرویس: 1072

قرن ۲۱ و مردمان فانوس به دست!

برق در قرن ۲۱ چیز پیش پا افتاده‌ای است زیرا همه کشورها از نعمت آن بهره می‌برند و متأسفانه افغانستان تنها کشور آسیایی است که با وجود منابع سرشار و فراوان تولید برق در خاموشی به سر می‌برد و حتی مردم پایتخت یعنی شهروندان کابل از کمبود برق رنج می‌برند.

افغانستان در مسیر رسیدن به آب‌های آزاد

به باور کارشناسان اقتصادی راه لاجورد تاثیر به سزایی در رونق تجارت و اقتصاد افغانستان خواهد داشت و سهولت‌های زیادی را در بخش تجارت و ترانزیت کشور ایجاد خواهد کرد.