سرویس اقتصاد

خبرهای این سرویس: 1072

آب به حیث سرمایه طبیعی باید درست مدیریت شود

رئیس‌جمهور غنی در جلسۀ شورای عالی اراضی، آب و محیط زیست تصریح نمود که ما باید یک دیدگاه واضح برای مدیریت آب در سطح ملی داشته باشیم و همچنان ضرورت به نقشۀ راه اساسی است تا در زمینۀ مدیریت آب پیشرفت‌های واضح صورت گیرد.

سال گذشته بیش از صد ملیون دالر جذب پروژه های انکشافی هرات شده است

مسئولان ریاست اقتصاد هرات، در نخستین جلسه کمیته انکشاف ولایتی ولایت هرات در سال مالی جدید، از جذب بیش از یکصد میلیون دالر امریکایی جهت اجرا شدن پروژه‌های توسعه‌ای در هرات در سال مالی گذشته از مؤسسات خبر دادند.

مجهزترین پالایشگاه نفت در هرات به بهره برداری می‌رسد!

پالایشگاه نفت انصار، به عنوان مجهزترین پالایشگاه نفت در ولایت هرات، با هزینه‌ نزدیک به ۱۵ میلیون دالر امریکایی، با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در یک‌صد جریب زمین در حال ساخت می‌باشد و قرار است بزودی به بهره‌برداری سپرده شود.