سرویس اقتصاد

خبرهای این سرویس: 1070

اولین محموله ۵۰۰۰ تنی گندم اهدایی هند به هرات رسید

هند به افغانستان وعده‌ی کمک ۷۵ هزار تُن گندم را داده است. از این میان، بیش از پنج‌هزار تُن آن وارد افغانستان شده و قرار است در کمتر از دو هفته‌ی دیگر، ده‌هزار تُن گندم از هند به مقصد افغانستان بارگیری شود.