سرویس اقتصاد

خبرهای این سرویس: 1149

اداره هوا نوردی مسئولیت فنی میدان هوایی کابل را بر عهده می گیرد

مسؤولان اداره هوانوردی امروز(چهارشنبه ۱ ٬ ثور) با فرستادن نامه‌یی به نیروهای ناتو از آنان خواسته‌اند در مرحلۀ نخست مسؤولیت برج‌های نظارتی این میدان را تا آغاز ماه می به آنان واگذار کنند و سپس مسؤولیت‌های دیگر را مرحله وار به عهده خواهند گرفت.

تقوای اقتصادی/ذکات و نماز نماد اقتصاد اسلامی ست

. اگر کسی در زندگی خود هدفی را پایه گذاری کرده باشد ولی نان خوردنش را نداشته باشد این زندگی ادامه نمی یابد هم چنین برعکس هم صادق است اگر به دنبال پول و لقمه نان رفتی از آن هدف غافل شدی زندگی خراب می شود.