سرویس اجتماعی

خبرهای این سرویس: 3534

هنوزمشخص نیست چه کسانی و چرا ما را می کشند؟

ای شعیان بدانید نوک قلم تیزتراز نوک تیر و فشنگ است درد نوک قلم دردناک تر از تیر و شمیراست درد والم قلم یک قوم را در طول تاریخ نابود می کند به طوری که راه می روند  می خورند می خوابند ولی مرده اند، مثل مرده متحرک اما درعین حال درد می کشند.  

رئیس جمهور غنی در مراسم فاتحه خوانی و اتحاف دعا به روح شهدای رویدادهای تروریستی اخیر شرکت نمود

رئیس جمهور محمد اشرف غنی در مراسم فاتحه خوانی و اتحاف دعا به روح شهدای حملۀ تروریستی در پل علم مرکز ولایت لوگر بالای اشتراک کنندگان کانکور و شهدای معصوم حمله تروریستی بر لیسه سیدالشهدای دشت برچی، اشتراک نمود.

برای همدردی با بازماندگان حوادث تروریستی کابل و لوگر اتحادیه اروپا بیرق خود را نیم افراشته نمود

نمایندگی اتحادیۀ اروپا در کابل اعلام کرد این اتحادیۀ به رسم همدردی با بازماندگان قربانیان حمله‌های تروریستی در غرب کابل و پل‌علم لوگر، پرچم خود را به حالت نیمه ‌برافراشته درآورده است.

حمله بر مکتب سید الشهدا؛ ضعف آشکار بخش امنیتی

تاوان ناکارآمدی حکومت را مردمی صلح دوست و معرفت گستری می پردازند که برای فراگیری دانش، سر از پا نمی شناسند و برای ساختن افغانستان اباد، آزاد و عاری از جنگ و خشونت به مکتب و دانشگاه رو آورده اند.