سرویس اجتماعی

خبرهای این سرویس: 3534

جشنواره آغاز فصل گردشگری در بامیان برگزار شد

اسحاق موحد رئیس اطلاعات و فرهنگ بامیان، هدف از برگزاری این جشنواره را معرفی مناظر زیبایی طبیعی و ساحات باستانی و جلب و جذب توریست میداند و می گوید که بامیان مکان صلح و امنیت می باشد.

آیا استاد عطا محمد نور پرچم جدید می‌سازد؟

شکی نیست که هر کس و هر جریان حق دارد طرح سیاسی خویش را برای حل بحران کشور تهیه و پیش‌کش نماید؛ اما جنبش فدرال خواهی و تمرکززدایی قدرت به یک داعیه سرتاسری مبدل شده که در تناسب به ریاستی‌خواهان و انحصارگرایان اصلا قابل مقایسه نیست.

گفتمان جوانان و صلح در بلخ برگزار شد

در این نشست فاطمه گیلانی و خالد نور، اعضای هیات مذاکره‌کنندۀ صلح دولت به گونۀ آنلاین حضور داشتند و به پرسش‌های شرکت‌کننده‌گان پاسخ ارایه کرده‌اند. این گفتمان از سوی مرکز ملی دیالوگ و ترقی در ولایت بلخ برگزار شده است.