سرویس اجتماعی

خبرهای این سرویس: 3534

شکریه کجاست؟

۲۶ روز از حمله خونین تروریستی بر مکتب سیدالشهدا گذشت اما هنوز هم از سرنوشت شکریه دانش‌آموز صنف یازدهم این مکتب که بعد از آن حادثه مفقود گردیده، خبری نیست.

قصیده‌ی امام/ به مناسبت رحلت امام خمینی(ره)

حضرت امام خمینی(ره) با رهبری انقلاب اسلامی در ایران و تاسیس حکومت اسلامی در حقیقت نشان داد که اسلام قدرت رهبری و به سعادت رساندن انسان را دارد. انقلاب اسلامی حضرت امام با تکیه بر اسلام ناب در مقابل کمونیزم و امپریالیزم قد علم کرد و به مسلمانان اعتماد به نفس بخشید.

طالبان هنوز خوی دد منشانه خود را دارند

طالبان هنوز موسیقی را ممنوع می‌دانند، مردان را مجبور به بلند گذاشتن ریش می‌کنند، تحصیلات دختران را محدود می‌کنند و زنان را از ترک خانه بدون اقوام مرد یا پوشیدن برقع منع می‌کنند.