بین المللسیاست

سیگار: ‘توسعه قابلیت‌های نیروهای امنیتی افغانستان با چالش‌های جدی مواجه است’

جان سوپکو در گزارشی به کنگره و وزارت دفاع آمریکا پنج چالش عمده را در این مورد فهرست کرده و محدودیت دسترسی به نظارت این نیروها برای ارزیابی موثریت و نیازهای آنها را چالش شماره یک دانسته است.

او افزوده که مشاوران آمریکایی با واحدهای کوچک ارتش افغانستان تماس‌های محدود یا غیرمستقیمی داشته‌اند که این امر باعث شده به گزارش‌های نهادهای دولت افغانستان به منظور ارزیابی قابلیت‌ها و آمادگی عملیاتی این نیروها تکیه شود.

به گزارش بازرس ویژه آمریکا برای باسازی افغانستان (سیگار)، کاهش نیروهای بین‌المللی در افغانستان، کاهش کیفیت داده‌های دست اول از نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور را نیز در پی داشته است.

آقای ساپکو نبود اطلاعات مورد اعتماد در مورد شمار این نیروها را دومین چالش اصلی عنوان کرده و در گزارش خود نوشته که در حال حاضر نه آمریکا و نه متحدان افغان نمی‌دانند که شمار واقعی این نیروها به چند می‌رسد.

همچنین مشخص نیست که چه تعداد آن‌ها در حال انجام وظیفه هستند و چه تعداد دیگر نیستند.

در گزارش آمده که هرچند سقف تعیین شده برای تعداد کل نیروهای ارتش و پولیس افغانستان ۳۵۲ هزار است، اما هیچ‌گاهی این نیروها به این تعداد نرسیده است.

سیگار سال گذشته هم گزارش داده بود که شمار نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان دقیق نیست که این امر شفافیت در مصرف کمک‌های آمریکا به این نیروها را دشوار می‌کند.

آقای ساپکو دشواری پیمایش قابلیت نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را سومین چالش در برابر توسعه توانایی این نیروها دانسته و افزوده که این پیمایش از ۲۰۱۰ «در حال بدتر شدن» بوده است.

به گزارش سیگار، در سال ۲۰۱۰ این نیروها «دارای توانایی عملیات مستقل» دانسته شده بودند، پس از آن «دارای توانایی کامل» و به دنبال آن «موثر با مشاوران» و «مستقل با مشاوران [خارجی]» ارزیابی شده بودند.

در گزارش سیگار آمده است: «بازرسان سیگار میزان عمده‌ای از عقب‌گرد در سطوح قابلیت واحدهای ارتش و پلیس [افغانستان] را دریافته‌اند».

از نظر آقای ساپکو، چالش دیگر محدودیت شفافیت در مصرف کمک‌های آمریکا به نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان است که از طریق بودجه دولت این کشور مصرف می‌شود.

این کمک‌ها شامل حدود ۵ میلیارد دالر در سال می‌شود که ۸۰ درصد آن را آمریکا می‌پردازد. به گزارش سیگار، کنگره آمریکا از ۲۰۰۲ حدود ۶۸ میلیارد دالر را برای کمک به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تصویب کرده است.

سیگار به کنگره و وزارت دفاع آمریکا نوشته که در سال ۲۰۱۵ آمریکا به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان دو میلیارد دالر کمک کرد که هدف از آن افزایش آزادی دولت افغانستان در مصرف‌ کمک‌ها است، اما این امر باعث کاهش کنترل آمریکا بر نحوه مصرف این کمک‌ها و کاهش نظارت آن می‌شود.

به گزارش سیگار، این وضعیت باعث شده که ثبات پایدار در افغانستان مورد اعتماد نباشد، چرا که نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور تا سال‌های دیگر توانایی ایستادن بر پای خود را نخواهد داشت.

دفتر بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش خود نوشته که وضعیت امنیتی این کشور «در حال بدتر شدن» است، در حالی که بازسازی امنیت افغانستان با بازسازی در سایر عرصه‌ها با هم مرتب اند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا