• انتشار: 13 ژانویه 2016
  • ساعت: 17:09
  • سرویس: اجتماعی
  • کدخبر: 6059
پرینت

طرح “اصول اساسی سیاست خارجی” به مجلس فرستاده می شود

وزارت امور خارجه، طرح اصول اساسی سیاست خارجی کشور را آماده کرده است و به زودی جهت تصویب به مجلس نمایندگان می فرستد.

صلاح الدین ربانی، وزیر خارجه که به مناسبت تجلیل از دوازدهمین سال روز تصویب قانون اساسی سخن می زد، گفت: “قانون اساسی، حکومت را مکلف به ترتیب طرح اصول اساسی سیاست خارجی کرده است و این طرح در آینده نزدیک جهت تصویب به مجلس نمایندگان فرستاده می شود”.

آقای ربانی اضافه کرد، با تصویب این طرح دستگاه دیپلماسی کشور از حالت سر درگمی که درگذشته ها دچار آن بود؛ رهایی پیدا می کند و در سطح بین الملل کارکرد دیپلمات های افغانستانی را روشن می سازد.

این طرح در حالی قرار است که به مجلس نمایندگان فرستاده شود که قبل از این نیز طرح هایی به مجلس فرستاده و تصویب شده است ولی به صورت درست اجرایی نمی شوند.

گل پادشاه مجیدی، عضو مجلس نمایندگان در همین حال؛ رئیس جمهوری را متهم به قانون شکنی کرد و گفت: وی قوای سه گانه را در مقابل هم قرار داده است.

قبل از این نیز محمد سرور فایض دیگر عضو مجلس نمایندگان به خبرگزاری رها گفته بود که بیشترین نقض قانون از سوی قوه اجراییه و قضاییه صورت می گیرد.

ابوبکر متقی، عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی نیز گفت که در حدود ۶ ماده از قانون اساسی متوجه وزارت خارجه است و به زودی این کمیسیون آن مواد را بیرون نویس کرده و بررسی می کند که این وزارت مطابق این مواد عمل کرده است یا خیر.

سخنرانان مراسم امروز، قانون اساسی کشور را نقطه وصل مردم افغانستان عنوان کرده و تاکید کردند که این قانون افغانستان را یک کشور مستقل و غیرقابل تجزیه تعریف کرده است.

گفتنی است که افغانستان از زمان امان الله خان تا این زمان شاهد ۸ قانون اساسی بوده که به گفته مقامات دولت، قانون اساسی فعلی از لحاظ محتوا و مفاهیم بهترین قانون در کشور می باشد.

۱ دیدگاه

شما نیز می توانید در تبادل نظرها شرکت کنید، دیدگاهی بنویسید یا به دیدگاه دیگران پاسخ دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.