- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

۲۹ تن طی یک هفته گذشته به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت شده اند

مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر و مسکرات امروز (سه شنبه) با ارسال خبرنامه ای نوشته است که طی هفت روز گذشته دست کم ۲۹ تن به شمول ۳ زن در پیوند با ۲۱ قضیه قاچاق مواد مخدر از سطح کشور بازداشت شده اند.

از جملۀ بازداشت شدگان ۱۱ تن آن افرادی اند که قصد انتقال مواد مخدر نوع هیرویین و پول نقد را که در بطن و بکسهای سفری شان جازده بودند؛ از میدان هوایی بین المللی حامد کرزی به شهر دهلی کشورهندوستان داشتند.

خبرنامه مذکور علاوه می کند که این افراد از سطح ولایات کابل، هرات، زابل، بلخ، کاپیسا، ننگرهار و نیمروز و به طور مجموع از نزد آنان بیش از۴۲ کیلوگرم هیروئین، بیش از۱۵۸ کیلوگرم تریاک، ۹۴ کیلوگرم چرس، بیش از ۴ کیلوگرم مواد کیمیایی جامد، بیش از ۹ کیلوگرم شیشه، ۳۰۰ قرص تابلیت روانگردان (K)، مبلغ ۳۳۳۵۰ افغانی، ۱۸۰۰ دالر امریکایی،۹۴۵۰۰ کلدارهندی،۱۶۴۲۵۰ کلدار پاکستانی ،۷۶۸۳۶۰۰۰ تومان ایرانی، ۲۶ سیت تیلیفون همراه و ۲ عراده واسطه نقلیه مختلف النوع کشف وضبط شده است.

براساس این خبرنامه، طی همین مدت، محکمه ابتدائیه مرکزعدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر ۱۳ تن را طی جلسات علنی قضایی در پیوند به ۱۰ قضیه قاچاق مواد مخدر از ۱ سال و۱ ماه الی ۱۵ سال محکوم به مجازات حبس کرده و همچنین طی این مدت ۱۱ تن از جانب محکمه استیناف مبارزه با جرایم مواد مخدر و مسکرات طی جلسات علنی در پیوند به ۶ قضیه به حبس های مختلف تنفیذی محکوم به مجازات شده اند.