• انتشار: 20 مارس 2018
  • ساعت: 21:23
  • سرویس: اقتصاد
  • کدخبر: 27270
پرینت

۲۱ قرارداد به ارزش ۵٫۵ میلیارد افغانی تایید گردید

کمیسیون تدارکات ملی در تازه ترین جلسه خویش به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور، ۲۱ قرارداد را به ارزش ۵٫۵ میلیارد افغانی تایید کرد.

دفتر ریاست جمهوری نوشته است که کمیسیون تدارکات ملی قبل از ظهر امروز (سه شنبه) در آخرین روز سال ۱۳۹۶ خورشیدی به ریاست آقای غنی در ارگ برگزار شد که در آن ۲۱ قرارداد به ارزش ۵٫۵ میلیارد افغانی تایید گردید.

دفتر ریاست جمهوری قراردادهای تایید شده را شامل موارد ذیل عنوان کرده است:

–        درخواست اعطای ۱۵ قرارداد جدید شامل مواد غذایی (نان خشک، گوشت، ترکاری، حبوبات، لبنیات و میوه)، تیل دیزل و پترول، گاز و چوبمورد نیاز قطعات و جزو تام های پولیس ملی افغانستان مربوط وزارت امور داخله؛

–        درخواست اعطای قرارداد تهیه و تدارک تجهیزات مورد ضرورت سب استیشن پلچرخی مربوط ریاست کابل برشنا؛

–        درخواست اعطای قرارداد ۳۸ سایت باندویت خدمات فایبر نوری مرکزی و ساحوی ریاست مخابره ستر درستیز وزارت دفاع ملی؛

–        و درخواست اعطای قرارداد های تدارکاتی میان دولت افغانستان با سایر دولت ها و سازمان های بین المللی و قرارداد های تدارکاتی اقلام مورد استفاده عام.

در این جلسه همچنین، درخواست منظوری تعدیل (تمدید میعاد با افزایش قیمت) قرارداد پروژه های حفظ و مراقبت تخلیه چاه سپتیک و انتقال کثافات جامد، پروژه حفظ و مراقبت سیستم برق، ایرکندیشن و جنراتورها و در خواست قرارداد پروژه خدمات حفظ و مراقبت سیستم آبرسانی و کانالیزاسیون مربوط وزارت امور داخله نیز از سوی کمیسیون تدارکات ملی منظور گردید.

اعضای کمیسیون تدارکات ملی حین بحث روی پروژه های وزارت امور داخله، خاطر نشان ساختند که قرارداد های وزارت داخله صرف برای سال ۱۳۹۷منظور است و این وزارت مکلف است تا کیفیت و چگونگی اکمال از جانب قراردادی ها را ربع وار بررسی نماید.

علاوه بر آن، هیأتی که به منظور بررسی قرارداد ۴ قلم گوشت مورد ضرورت وزارت دفاع ملی از کمیسیون تدارکات ملی توظیف گردیده بود، نتایج یافته های خویش را به کمیسیون ارائه نمود.

رئیس جمهور تاکید کرد که تدارکات وسیله حمایت و تقویت سکتور خصوصی است و برای اشتراک تمامی شرکت های داخلی در داوطلبی ها باید طرح آماده گردد.

در همین حال داکتر محمد همایون قیومی مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناها و عضو کمیسیون تدارکات ملی گزارش سفر خویش را در رابطه به در خواست منظوری طی مراحل قرارداد های تدارکاتی میان دولت افغانستان با سایر دولت ها و سازمان های بین المللی و قرارداد های تدارکاتی اقلام مورد استفاده عام به رئیس جمهور ارائه نمود.

پس از ارائه گزارش، کمیسیون تدارکات ملی مذاکرات قرارداد های دولت با دولت در مورد حفر چاه های یتیم طاق و طوطی میدان با کشور قزاقستان را منظور کرده، خاطر نشان ساخت که این قرارداد ها باید به شکل چارچوبی بوده و میزان بودجه و شرایط مالی بعد از منظوری وزارت مالیه تعیین گردد.

در رابطه به خریداری وسایط نقلیه از طریق دولت با دولت با کشور ازبکستان برای مدت دو سال از سوی کمیسیون منظور گردید، مشروط بر اینکه این قراردادها پس از یک سال بررسی شوند و در ضمن آن، در بخش حفظ و مراقبت آنها باید سکتور خصوصی دخیل گردد.

موضوع قرارداد خط آهن هرات از طریق دولت با دولت با کشور قزاقستان به شورای عالی اقتصادی محول گردید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.