• انتشار: 17 ژوئن 2015
  • ساعت: 19:14
  • سرویس: اقتصاد
  • کدخبر: 230
پرینت

۲٫۸ میلیارد دالر کمک بدون پازپرداخت به افغانستان

وزارت مالیه و بانک جهانی ستراتیژی تمویل صندوق امانتی بازسازی افغانستان را مورد بررسی قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری رها؛ طبق این توافقنامه، صندوق امانتی بازسازی افغانستان که از پشتیبانی مالی ۳۴ کمک دهنده دوجانبه و چندجانبه برخوردار است، دو میلیارد و هشتصد میلیون دالر را طی سه سال ( ۱۳۹۴- ۱۳۹۶) بصورت بلاعوض در اختیار حکومت افغانستان قرار خواهد داد.
از مجموع این پول، مبلغ ۱.۲ میلیارد دالر برای بودجه عادی افغانستان، مبلغ ۷۲۳ میلیون دالر به منظور تمویل پروژه های انکشافی جاری و مبلغ ۹۱۸ میلیون دالر برای تمویل پروژه های انکشافی جدید اختصاص داده شده است. این کمک برای مصرف در سکتورهای حکومتداری، زراعت، انکشاف دهات، مصئونیت اجتماعی و زیربنا در نظر گرفته شده است .
تمام این کمک در بخش های دارای اولویت حکومت افغانستان از طریق بودجه ملی به مصرف خواهد رسید.
اکلیل حکیمی؛ وزیر مالیه گفت: مردم افغانستان از حمایت سخاوتمندانه جامعه بین المللی به افغانستان از طریق صندوق بازسازی صورت می گیرد، قدر دانی می نماید.
وی افزود: دولت، اولویت های جدید خود را در سال جاری از صندوق بازسازی افغانستان تامین خواهد کرد.
صندوق بازسازی افغانستان (ARTF) یک صندوق مالی متشکل از چندین تمویل کننده است که در سال ۲۰۰۲ تاسیس شده و توسط بانک جهانی اداره می شود.
تاکنون نزدیک به ۸ ملیارد دالر از طریق صندوق وجهی برای ارائه عرضه خدمات و بازسازی در سراسر افغانستان تخصیص داده شده است.
در حال حاضر، ۳۴ کمک کنندگان بین المللی آماده کمک به صندوق بازسازی افغانستان می باشند.
از زمان استقرار دولت وحدت ملی در افغانستان، این بزرگترین تعهد پشتیبانی چند جانبه جهت توسعه افغانستان است.
افغانستان از نزدیک با بانک جهانی و ۳۴ کمک کننده با صندوق بازسازی افغانستان کار خواهد کرد و منابع صندوق بازسازی افغانستان برای اولویت های ملی کشور استفاده خواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.