- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

۳۴ تن از بند طالبان در بغلان آزاد شدند

منسوبین پولیس وزارت امور داخله می گویند نیروهای قطعات خاص شب گذشته بر یک زندان طالبان در بغلان حمله کردند و ۳۴ زندانی را از بند طالبان رها ساختند.

منبع افزود ۷ تن از آزاد شدگان مربوط به سربازان اردو ملی، ۷ تن دیگر شان سربازان پولیس ملی، سه تن دیگر آنان مربوط به سربازان امنیت ملی و ۱۷ تن دیگر شان غیر نظامیان بودند که از قید گروه طالبان آزاد شدند.