- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

یک فرمانده مشهور طالبان در کندز به هلاکت رسید

خبرنامه ای که وزارت امور داخله منتشر کرده، گفته شده است، در مربوطات مرکز ولایت کندز یک عملیات صورت گرفت که یک فرمانده مشهور طالبان به نام ملا رمضان به هلاکت رسید.

در خبرنامه ذکر شده است که غیر از این فرمانده گروه هراس افکنان، ۱۲ هراس افکن دیگر نیز به هلاکت رسیده اند و یک فرمانده مشهور با ۱۳ هراس افکن دیگر زخمی شده است.

پولیس می گوید که چندین روستا تااکنون از وجود هراس افگنان طالبان تصفیه شده و عملیات مشترکی نیروی امنیتی کشور در برخی مناطق ناامن کندز به شدت جریان دارد.

به نقل از خبرنامه، در این عملیات مقداری جنگ افزار نیز به دست آمده و چندین حلقه ماین توسط نیروهای امنیتی کشور کشف و خنثی شده است.

وزارت امور داخله می گوید: نیروی امنیتی کشور به ویژه نیروی پولیس ملی به گونه جدی به عملیات تصفیه ی به هدف سرکوب هراس افگنان در فصل زمستان ادامه می دهند و تمام مناطق نا امن کشور را از وجود هراس افگنان تصفیه خواهد کرد.