- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

یک آمریکایی به جرم دریافت رشوه از یک شرکت افغان محکوم به حبس شد

وزارت عدلیه آمریکا با نشر خبرنامه ای نوشته است که «کریستوفر مک کری» ۵۵ ساله به دریافت رشوه از یک شرکت باربری افغانستان طی سال های ۲۰۱۲ الی ۲۰۱۴ اعتراف کرده است.

خبرنامه مذکور می افزاید که کریستوفر در آن زمان مدیر قرارداد یک شرکت آمریکایی بوده که کالاها و محموله های ارتش و نیروی هوایی آمریکا را به پایگاه های نظامی آمریکا در داخل افغانستان انتقال می داده است.

کریستوفر مک کری با دریافت رشوه از یک شرکت افغان، قرارداد را به آن شرکت واگذار کرده تا از طریق آن ۱۵ درصد عواید شرکت افغان را نیز کسب کند.