• انتشار: 6 می 2018
  • ساعت: 19:13
  • سرویس: اجتماعی
  • کدخبر: 28043
پرینت

گزارش «سروی وضعیت زندگی مردم افغانستان-سال ۱۳۹۵» ارائه شد

اداره مرکزی احصائیه کشور امروز (یکشنبه) گزارش این اداره در خصوص «سروی وضعیت زندگی مردم افغانستان-سال ۱۳۹۵» را در یک کنفرانس خبری ارائه کرد.

مرکز رسانه های حکومت با ارسال خبرنامه ای نوشته است که اداره مرکزی احصائیه افغانستان امروز گزارش این اداره در خصوص «سروی وضعیت زندگی مردم افغانستان –سال ۱۳۹۵» را در یک کنفرانس خبری در این مرکز ارائه کرد.

براساس خبرنامه مذکور، احمد جاوید رسولی، رئیس عمومی اداره مرکزی احصائیه کشور در این نشست خبری گفت: «نتایج این سروی زمینۀ دسترسی آسان به منابع جامع ارقام و معلومات احصائیوی را فراهم نموده؛ و وزارتها، ادارات دولتی، موسسات اکادمیک و تحقیقاتی، سازمان های غیر حکومتی، بخش خصوصی و همچنین جامعۀ بین المللی را در جهت ساختن پالیسی ها، پروگرامها و اتخاذ تصامیم مبتنی بر شواهد کمک خواهد کرد.»

آقای رسولی تاکید کرد: «سروی وضعیت زندگی در افغانستان یکی از منابع اصلی جهت نظارت بر تطبیق اجندای اهداف انکشافی پایدار در افغانستان خواهد بود.»

وی همچنین گفت که سروی سال ۱۳۹۵وضعیت زندگی در افغانستان، ۲۰ شاخص را تحت پوشش قرار داده که شامل ۱۲ هدف از میان ۱۷ اهداف انکشافی پایدار و ۴۵ شاخص انکشافی از جمله ۱۵ شاخص اهداف انکشافی پایدار می باشد که اکثریت آنها در گزارش سروی ارایه شده است.

افغانستان یکی از ۱۹۳ کشوری بود که اجندای ۲۰۳۰ انکشاف پایدار را در ماه سپتامبر ۲۰۱۵ امضا نمود. این آجندای ۱۵ ساله (۲۰۱۵-۲۰۳۰) جایگزین چارچوب اهداف انکشافی هزاره گردیده و جامعۀ جهانی را در به دست آوردن ۳ هدف اصلی: پایان دادن به فقر مطلق، مبارزه علیه نابرابری و بی عدالتی و حفاظت از کرۀ زمین، هدایت می کند.

منبع علاوه می کند که این سروی به دوام دوره های قبلی آن به کمک مالی اتحادیۀ اروپا و همکاری تخنیکی انستیتیوت   ICONتوسط ادارۀ مرکزی احصائیه به مثابه ادارۀ مسئول جمع آوری و نشر ارقام و معلومات احصائیوی، به سطح کشور انجام شده است.

سروی وضعیت زندگی در افغانستان هر دو سال یک بار در سراسر کشور انجام م شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.