- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

یک گروه ۴ نفره تروریستی در ولایت ننگرهار دستگیر شد

اداره امنیت ملی با درج خبرنامه ای نوشت که مامورین این اداره در جریان عملیاتی یک گروه ۴ نفره تروریستی وابسته به شورشیان طالبان را در مربوطات ولسوالی غنی خیل ولایت ننگرهار دستگیر کردند.

امنیت ملی هویت افراد دستگیر شده را هر یک ابراهیم مشهور به مصطفی که سرگروه این گروه نیز می باشد، تاج ولی فرزند افسرخان، نیاز فرزند میرعبدالصمد و سریع الله فرزند حاجی خان معرفی می کند.

این اداره از نزد این افراد یک ثوب واسکت انتحاری، یک میل کلاشینکوف، یک میل تفنگچه، سه قبضه بمب دست ساز و مقدار زیادی مرمی کلاشینکوف بدست آورده است.

اداره امنیت ملی در خبرنامه اش می نویسد که این افراد پیش از دستگیر شدن در مربوطات ولایت ننگرهار مصروف انجام عملیات های انفجاری و تخریبی بودند.

خبرنامه اداره امنیت ملی همچنین می افزاید که مامورین این اداره در یک اقدامی دیگر در مربوطات ولسوالی بتی کوت ولایت ننگرهار، دو تن از اتباع تاجیکستانی به نام های احسان الله فرزند ترا و عاصم فرزند داودی و همچنین دو تبعه افغانستان به نام های رحم الله فرزند عبدالله و حسین فرزند جان علی ساکنان اصلی ولایت پروان که قصد داشتند به گروه تروریستی داعش در ولسوالی اچین بپیوندند را دستگیر کرده اند.