- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

گروه چهار نفری اختطافچیان در ولایت جوزجان بازداشت شد

خبرنامه ای که ریاست عمومی امنیت ملی منتشر کرده گفته شده که این افراد قبلاً عزیزالله یکی از معلمین را مکتب تنکه ازبکیه شهر شبرغان ولایت جوزجان را اختطاف و در بدل رهایی وی از فامیلش مبلغ (۱۳۷۰۰۰) افغانی و (۱۰۰۰) دالر امریکایی دریافت کرده بودند.

ماموران ریاست عمومی امنیت ملی شناسایی و از مربوطات شهر شبرغان بازداشت گردیده اند.

ریاست عمومی امنیت ملی می گوید که شبکه های تبهکار، اختطافچی و مردم آزار باید بدانند که در هیچ مکانی از دید نیروی امنیتی پنهان نمانده به زودترین فرصت بازداشت و به پنجه قانون سپرده خواهند شد.