- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

کوریای شمالی یک موشک ناشناخته به سوی دریای ژاپن شلیک کرد

 خبرگزاری یونهاپ گزارش داد گارد ساحلی ژاپن احتمال می‌دهد که کوریای شمالی یک راکت تازه آزمایش کرده باشد.

این موشک شلیک شده ظاهراً خارج از منطقه اقتصادی ژاپن فرود آمده است.

ستاد مشترک ارتش کوریای جنوبی در این خصوص اعلام کرد کوریای شمالی بعد از ظهر پنجشنبه، راکت نامشخصی را از سمت شرق خود به سمت دریای ژاپن پرتاب کرده است.

ارتش کوریای جنوبی تاکید کرد بر اوضاع کنترل دارد و آماده اوضاع تازه می باشد.

پیش از این، کوریای شمالی در تاریخ سوم اکتوبر نیز یک راکت جدید بالستیک را یک زیردریایی با موفقیت آزمایش کرد که در دریای ژاپن موسوم به دریای شرقی فرود آمد.