- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

کمیشنری سازمان ملل در امور پناهندگان مخالف اخراج اجباری مهاجرین است

داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی کشور صبح امروز در مقر سازمان ملل متحد در ژنو با آقای «فیلپو گراندای» کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان دیدار کرد.

در این نشست، آقای عبدالله و گراندای در خصوص وضعیت مهاجرین افغانستان در پاکستان و ایران و فشارهایی که علیه مهاجرین افغان از سوی پاکستان اعمال می گردد، به بحث و گفتگو پرداختند.

رئیس اجرایی کشور همچنین در این نشست در خصوص اقدامات عمده دولت افغانستان برای رسیدگی به قضایای پناهندگان صحبت کرد و نقش سازنده کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در این قضیه را مورد بحث و ارزیابی قرار داد.

کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نیز در صحبت های خویش بر حمایت و پاس داری از حقوق پناهندگان تاکید کرد.

وی افزود که سازمان ملل متحد مخالف برگرداندن اجباری مهاجران است و کشورهای میزبان نیز باید به حقوق مهاجران مطابق با مقررات بین المللی و تعهدات شان احترام بگذارند.

آقای گراندی در پایان این دیدار، از حضور رئیس اجرایی در ژنو در شصت و هفتمین نشست کمیته اجرایی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان قدردانی کرد و این حضور وی را نشانه ای از توجه دولت افغانستان به امور مهاجرین عنوان کرد.