• انتشار: 30 ژانویه 2017
  • ساعت: 15:55
  • سرویس: اجتماعی
  • کدخبر: 18166
پرینت

کمیسیون شکایات انتخاباتی و نهادهای جامعه مدنی تفاهمنامه همکاری امضاء کردند

کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی و نهادهای جامعه مدنی مرتبط با انتخابات جهت تامین شفافیت در انتخابات پیشرو تفاهمنامه همکاری امضا کردند.

کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی امروز دوشنبه(۱۱دلو) تفاهمنامه همکاری را با نهادهای جامعه مدنی مرتبط با انتخابات از جمله نهادهای فیفا و تیفا، سازمان خط نو، موسسه زنان برای انتخابات و دموکراسی و شبکه جامعه مدنی افغانستان به منظور هماهنگی و همکاری دوام دار و تشریک مساعی و تامین شفافیت امضا کرد.

عبدالعزیز آریایی، رییس کمیسیون سمع شکایات انتخابات در نشست خبری گفت که امضای این تفاهمنامه با نهادهای جامعه مدنی مرتبط با انتخابات به روند شفافیت در کار کمیسیون ها و نظارت از روند انتخابات آنان را کمک می‌کند.

آقای آریایی افزود که کمیسیون سمع شکایات اصل سرعت ودقت در کارها را به عنوان یک اصل الزامی درنظر گرفته و مطابق قانون به شکایات رسیده از جریان انتخابات به صورت عاجل رسیدگی میکند.

همچنان وی می گوید که این کمیسیون باکمبود کارمند و بودجه مواجه است.

آقای آریایی گفت که ۶۵درصد بست های دراین کمیسیون فعلآ خالی است و کارمندان این اداره افراد متخصص و مسلکی نیستند.

وی می گوید که با نهادهای جامعه مدنی به صورت مشترک کارمی‌کنند تا این کمیسیون را به شکل یک نهاد دوام دار درعرصه انتخابات نگهدارد.

آقای آریایی گفت: “یکی از چالش ها در گذشته این بود که در برابر ادارات انتخاباتی برخورد پروژه ای صورت می گرفت یا هرمرحله که انتخابات صورت می گرفت مجددآ تمام لوازم ضروری آن خریداری می شد امکانات هنگفت مصرف می‌شد که این بار ما تدابیر لازم را گرفتیم که کمیسیون سمع شکایات را یک کمیسیون نهادمند با تداوم و با برنامه بسازیم تا تمام ابزار و لوازم که دارد به شمول منابع بشری همه اینها را مسیر درست بدهیم و به دوام آن را فکر کنیم”.

همچنین رییس کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی می گوید که تا زمانی که برنامه های اصلاحاتی انتخابات عملی نشده وتطبیق نگردد رفتن به سوی برگزاری انتخابات کار درستی نیست.

او افزود:” برنامه که برای اصلاحات داریم تازمانی که برنامه های ما تطبیق نشود و ما به معنای واقعی آماده نباشیم هیچ گاه به سوی انتخابات که به الزامی زمانش برما وارد شود به آن باورمند نیستیم وآماده نیستیم که برویم”.

آقای آریایی می گوید که برنامه اصلاحاتی آنها ۸ تا۹ ماه را دربر می گیرد تا به صورت عملی تطبیق گردد.

وی تصریح کرد:”برنامه روی دست داریم عملی کردنش ۸تا۹ ماه در بر می گیرد و هرچه که برای برگزاری انتخابات عجله کنیم باز دست وپاچه می شویم و باز به انتخابات نیم جان میروم که مورد قبول مردم نباشد روی زمان برگزاری انتخابات عجله نداریم پایه های اساسی بخاطر نهادینه سازی انتخابات باید به دقت فکر شود”.

آریایی می گوید که این کمیسیون مصمم است که هرنوع مداخله درامور کاری شان را پنهان نگه نمی دارد و به مردم شریک می سازد.

او گفت که هرزمانی شخصی که از هر مرجعی بر آنها فشار وارد کند و به امورکاری شان مداخله کنند آن را افشا می کند.

گفتنی است که نهادهای جامعه مدنی مرتبط با انتخابات بارها از کم کاری و کندی کار درکمیسیون های انتخاباتی ابراز نگرانی کرده اند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.