- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

کمیسیون تدارکات ملی ۸ قرارداد به ارزش ۲۳۲ میلیون افغانی را تایید کرد

 

دفتر ریاست جمهوری با درج خبرنامه ای نوشته است که کمیسیون تدارکات ملی در تازه ترین نشست خود قبل از ظهر امروز (دوشنبه) ۸ قرارداد به ارزش مجموعی ۲۳۲ میلیون افغانی را تایید کرد.

براساس خبرنامه مذکور، این قراردادها شامل پروژه های زیر می باشند:

کمیسیون تدارکات ملی حین بحث در مورد قرارداد حفظ و مراقبت سالنگ‌ها، هدایت داد تا ریاست حفظ و مراقبت سالنگ‌ها بصورت کل از جانب جامعۀ مدنی و معاونیت نظارت و بررسی دفتر ریاست جمهوری مورد بررسی قرار گیرد.

علاوه بر آن، کمیسیون تدارکات ملی تمدید زمانی قرارداد خدمات مشورتی پروژۀ دیزاین تفصیلی بند برق و آبیاری بخش‌آباد ولایت فراه را مورد تایید قرارداد. اما قرارداد پیشنهادی بند المار ولایت فاریاب جهت بررسی بیشتر توسط یک هیات بین الوزارتی تحت ریاست وزارت اقتصاد، اعاده گردید.

کمیسیون تدارکات ملی، همچنان فسخ قرارداد تهیه و خریداری میز، چوکی و سیستم سولر برای مکاتب ولایات ارزگان، دایکندی، فراه، نیمروز، کندهار، هلمند، زابل و غور مربوط وزارت معارف را نیز منظور نموده، به آن وزارت هدایت داد تا طبق قانون در حصه شرکت قراردادی اجراآت مقتضی کرده و در رابطه به بدیل قرارداد، طبق فیصله کمیسیون،هرچه عاجل اقدام نماید.

در این جلسه، در کنار رئیس واعضای کمیسیون، ناظرین ملی و بین المللی از جمله کاکس پارلمانی مبارزه با فساد، کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه، دیده‌ بان شفافیت افغانستان و سیستیکا حمایت قاطع نیز حضور داشتند.