اجتماعی

کلینیک درمان لشمانیا/سالدانه در غرب کابل افتتاح شد

این کلینیک با تجهیزات ابتدایی اما به صورت ۲۴ ساعته خدمات رایگان ارایه می کند.

داکتر سمیع نهضت نماینده وزارت صحت هنگام افتتاح این مرکز به باشندگان محل وعده داد که همانند سایر کلینک ها این مرکز را مجهز کند.

آقای نهضت همچنان افزود: مشکل مردم شهرک اتفاق برای وزارت صحت عامه قابل درک است و تا ریشه کن کردن این مرض هر ماه دو بار هیئتی از سوی این وزارت برای بررسی اوضاع در این منطقه اعزام خواهد شد.

آقای نهضت علاوه کرد، سالدانه یا لشمانیا درد ناراحت کننده ندارد اما اگر در وقت مناسب درمان نشود، اثرات آن برای همیشه  باقی می ماند و زیبایی ها به خصوص صورت را ناقص می کند.

وزارت صحت عامه به باشندگان محل همچنین وعده داد که در آینده زمینی را برای احداث یک مرکز درمانی اختصاص می دهد تا خدمات صحی ارایه کند.

باشندگان اما می گویند که یک مرکز درمانی برای این منطقه کافی و جواب گوی نیاز ها نیست.

محمد عارف حیدری، می گوید که حدود ده هزار خانواده در این منطقه زندگی می کند و یک کلینیک نمی تواند جوابگوی نیازهای مردم باشد، حداقل باید چهار باب مرکز درمانی وجود داشته باشد.

آقای حیدری اضافه کرد اکثر باشندگان این محل بی بضاعت هستند و توانایی مراجعه به شفاخانه های خصوصی را ندارند.

محمد عارف حیدری از جمله کسانی بود که این موضوع را پیگیری کرد و اکنون یک مرکز درمانی برای مرض لشمانیا/سالدانه در این منطقه افتتاح شد.

قابل ذکر است که در حال حاضر دو داکتر زن و دو داکتر مرد و همچنین چهار تن دیگر به عنوان رضا کار برای تداوی مریضان این منطقه، از سوی وزارت صحت عامه معرفی شده اند.

به گفته حیدری، روزانه حدود ۸۰ تن به صورت رایگان درمان خواهند شد.

همچنین وزارت صحت عامه به مردم شهرک اتفاق وعده داده است که برای از بین بردن مرض سالدانه تمام مناطق شهرک اتفاق را سمپاشی خواهد کرد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا