- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

کلینتون: خروج نیروهای امریکایی از افغانستان پیامدهای کلانی در پی دارد

افغانستان به ویژه ولایات جنوبی از زمانیکه رئیس جمهور جو بایدن در اواسط اپریل برنامه خروج کامل نیروهای امریکایی از این کشور در یازده سپتامبر سال جاری میلادی را اعلام کرد، شاهد افزایش خشونت بوده است.

به گزارش بخش ترجمه خبرگزاری رها، کلینتون یک شنبه به سی ان ان گفت:«بسیار خوب، این کار صورت گرفته. می دانم این تصمیم سختی است.»

این چیزی ست که ما یک مشکل شرارت آمیز می خوانیم. رئیس جمهور به هر صورت تصمیم خروج را اعلام کرده اما پیامدهای هم پیش بینی شده و هم ناخواسته ای در مورد ماندن و ترک کردن مطرح است.

کلینتون تاکید کرد:«دو پیامد کلان در مورد خروج نیروهای امریکایی از افغانستان وجود دارد: واشنگتن می بایست روی احتمال سقوط دولت کابل و تسلط طالبان در افغانستان و از سرگیری فعالیت های تروریستی» تمرکز کند.

وی ادامه داد:«فکر می کنم این دو مشکل عمده باید مد نظر قرار گیرد.»

کلینتون خاطرنشان ساخت:«منظورم خروج نیروهایی ست که به تامین امنیت در افغانستان کمک کرده و حامی نیروهای امنیتی و دفاعی افغان بوده است. رها کردن همه چیز به خود نیروهای امنیتی افغان پیامد دارد.»

وی تاکید کرد امریکا نمی تواند خود را از تبعات منفی خروج از افغانستان شانه خالی کند.