- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

کرزی: تمام مردم افغانستان باید در تشکیل دولت جدید نقش داشته باشند

«حامد کرزی» رئیس جمهور اسبق افغانستان طی سخنانی از تشکیل دولت پیشبرد امور در افغانستان حمایت کرد و خواستار ایفای نقش همه مردم افغانستان در تشکیل دولت جدید شد.

«حامد کرزی» رئیس جمهور اسبق افغانستان طی سخنانی از تشکیل دولت پیشبرد امور در افغانستان حمایت کرد.

کرزی گفت: تشکیل دولت پیشبرد امور برای فعال کردن نهادهای دولتی ضروری بود. باید نواقص دولت پیشبرد امور برطرف شود و زنان و همه افغان‌ها حق دارند در دولت مشارکت کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: همه شهروندان، از جمله زنان حق دارند که در قدرت حضور داشته باشند و نیاز است طالبان خلاءهای این کابینه را هرچه زودتر رفع کند.

رئیس جمهور اسبق افغانستان همچنین با اشاره به موضوع برگزاری انتخابات در کشور گفت: مرحله بعدی انتخابات خواهد بود که در آن همه لایه‌های جامعه افغانستان شرکت خواهند کرد.