- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

کاهش خشونت و تحولات پس از انتخابات مورد بحث و گفت و گو قرار گرفت

معاون دوم ریاست جمهوری با سران برخی احزاب سیاسی در محور روند صلح، تطبیق هفته کاهش خشونت‌ها و بعضی تحولات دیگر کشور دیدار و تبادل نظر کرد.
سران برخی احزاب سیاسی امروز شنبه(۳حوت) با محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در محور روند صلح، هفته کاهش خشونت‌ها و تحولات پسا انتخاباتی دیدار کردند.
استاد محمد اکبری رهبر حزب حراست اسلامی، داکتر صادق مدبر رییس شورای رهبری حزب انسجام ملی، سید علی کاظمی رهبر حزب اقتدار ملی، سید حسن صفایی رییس حزب اعتدال و ابوالحسن یاسر رهبر حزب حرکت اسلامی متحد، سیاسیونی هستند که با استاد دانش دیدار داشتند.
گفته شده که دراین دیدار راجع به موضوعات مرتبط به پروسۀ صلح، تطبیق برنامه کاهش خشونت و دیگر تحولات سیاسی در کشور بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
تحولات اخیر در قبال روند صلح، اجرایی شدن طرح یک هفته‌ای کاهش خشونت‌ها و تحولات پسا انتخاباتی از موضوعاتی است که در چند روز اخیر به شدت در فضای سیاسی کشور داغ بوده است.