• انتشار: 18 آوریل 2020
  • ساعت: 16:52
  • سرویس: سیاست
  • کدخبر: 43739
پرینت

کار عملی ۵ پروژه عامل المنفعه در ننگرهار آغاز شد

این پروژه با هزینه مجموعی۵۲۴۷۲۸۰۰ افغانی احداث ۲۰۰ باب گلخانه خانه در ولایت ننگرهار می باشد که بیشتر از ۱۰۰۰ تن سبزیجات در سال محصول خواهند داشت. کار احداث این گلخانه ها در مدت دوماه تکمیل و به بهره برداری سپرده می شود.

این پروژه ها شامل احداث گلخانه ها، فارم مالداری، فارم ماهی پروری، فارم مرغداری، می باشد که در مربوطات ریاست زراعتی وادی ننگرهار با حضور عبدالرحمن عطاش، رئیس عمومی اجرائی شرکت انکشاف ملی، شامحمود میاخیل والی ولایت ننگر هار، معاون برنامه ها، معاون تولیدات شرکت انکشاف ملی و سایر مسولین محلی افتتاح گردید.

پروژه احداث گلخانه ها

این پروژه با هزینه مجموعی۵۲۴۷۲۸۰۰ افغانی احداث ۲۰۰ باب گلخانه خانه در ولایت ننگرهار می باشد که بیشتر از ۱۰۰۰ تن سبزیجات در سال  محصول خواهند داشت. کار احداث این گلخانه ها در مدت دوماه تکمیل و به بهره برداری سپرده می شود. قابل یاد آوریست عواید احتمالی این گلخانه ها در حدود  بیست و چهار ملیون افغانی خواهد بود.

احیای فارم مالداری

قرار است در فارم مالداری ریاست زراعتی وادی ننگرهار که سالها از فعالیت باز مانده بود، هشت باب طبیله برای پرورش و نگهداری مواشی ترمیم و باز سازی گردد. این طبیله ها ظرفیت نگهداشت ۵۰۰ راس مواشی را دارد که هزینه اعمار آن مبلغ ۳۷٫۳ ملیون افغانی می شود. عواید سالانه این فارم مالداری مبلغ ۲۲ ملیون افغانی تخمین می شود.

ایجاد فارم ماهی پروری: بتعداد ۱۰ حوضِ پرورش ماهی با ظرفیت تولیدی ۴۰ تن گوشت ماهی در سال احداث می گردد. کار ساخت و ساز این حوض ها مدت سه ماه را در بر خواهد گرفت و  هزینه مجموعی آن ۲۱ ملیون و ۵۰۰ هزار افغانی می شود که سالانه بیشتر از ۸ ملیون افغانی عاید خواهند داشت.

ایجاد فارم مرغداری

این فارم داری ۴ باب صالون مرغداری با ظرفیت ۱۳۵۰۰۰ قطعه مرغ در سال می باشد که کار اعمار آن در مدت سه ماه تکمیل خواهند شد، مصرف مجموعی این پروژه بیشتر ۲۳ ملیون ۱۵۲ هزار افغانی می شود که عواید سالانه آن بیشتر از ۲۵ ملیون افغانی تخمین گردیده است.

آغاز کار کمپلس سردخانه های میوه و سبزیجات

این سرد خانه با ظرفیت نگهداشت ۱۵۰۰ تن متریک میوه و سبزیجات در منطقه کمپ خالص ولایت ننگرهار اعمار می گردد، هزینه مجموعی این سردخانه ۱۸۰ ملیون افغانی می باشد.

شرکت انکشاف ملی متعهد به اعمار وساخت زیربناهای با کیفیت و پایدار در عرصه های ساختمان، زراعت، مسکن، انرژی  و تولید جهت داشتن یک افغانستان مرفه و عاری ازفقر می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.