- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

کار ساختمان سرک خاک جبار تا ولسوالی آزره لوگر آغاز شد

محمود بلیغ، وزیر فواید عامه امروز (یکشنبه) هنگام افتتاح این سرک گفت که سرک در دو مرحله با بودجه وزارت و با همکاری وزارت دفاع ملی ساخته می شود.

آقای بلیغ افزود که در پروژه ساخت این سرک ها، تامین امنیت و تعدادی از وسایط مورد نیاز از وزارت دفاع می باشد و مهندسی، بودجه ساخت و تعدادی دیگر از وسایط مورد نیاز از وزارت فواید عامه می باشد و بودجه ای برای ساختمان این سرک پیش بینی نشده است.

به گفته وی، تا سه ماه آینده این سرک در مرحله اول جغل اندازی می شود و در مرحله بعدی آسفالت آن آغاز خواهد شد.

او به هماهنگی های وزارت دفاع ملی و دیگر نهادهای امنیتی نیز اشاره کرد و افزود که اگر هماهنگی ها به این صورت پیش رود به زودی کارهای انکشافی زیادی صورت خواهد گرفت.

گفتنی است که تاکنون ولسوالی خاک جبار و آزره ولایت لوگر هیچ گونه سرکی ارتباطی میان یکدیگر نداشتند.

محمدحلیم فدایی، والی لوگر که در افتتاح این سرک حضور داشت، گفت که با ساخت این سرک، یک کمربند امنیتی ایجاد خواهد شد و امنیت این ولسوالی ها بهتر خواهد شد.

عبدالباری عارض، ولسوال خاک جبار نیز گفت که این سرک برای مردم این دو ولسوالی خیلی مهم و با ارزش می باشد.

لازم به ذکر است که روز گذشته نیز وزارت فواید عامه، قرارداد ساخت سرک لاش جون فراه تا مرز میلک ایران به طول ۳۲ کیلومتر و بازسازی سرک کابل-ارغندی به طول ۱۸ کیلومتر را منعقد کرد.