- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

کاروان نیروهای خارجی در کابل مورد حمله قرار گرفت

گزارش های اولیه حاکی از آنست که این رویداد در نزدیکی سرک دارالامان در نزدیکی ساختمان پارلمان صورت گرفت.

شاهدان عینی می گویند که در این رویداد دست کم ۱ تن جان باخته و شمار دیگر نیز زخمی شده اند.

تاکنون مشخص نیست که این کاروان نیروهای خارجی مربوط به کدام کشور است.

همچنین گزارش های دیگر حاکی از آنست که این رویداد ناشی از انفجار یک بمب کنار جاده ای بوده است که در مجاورت دارالامان بوقوع پیوست.

مقامات امنیتی تاکنون در خصوص رویداد اظهار نظری نکرده اند.

تاکنون هیچ یک از گروه های شورشی به شمول طالبان مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است.