- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

کارت اقامت مهاجرین افغانستانی مقیم ایران و پاکستان تمدید می شود

به گفتۀ او، در حال حاضر ۲٫۵ میلیون مهاجر افغانستان در ایران زنده‌گی می‌کنند که از این میان، ۹۵۰ هزار تن آنان دارای کارت مهاجرت سازمان ملل متحد اند و ۴۵۰ هزار مهاجر دیگر ویزۀ درازمدت و ۸۶۰ هزار تن دیگر ویزۀ کوتاه مدت دارند.

آقای بایری می‌افزاید، اگر افغانستان و ایران به توافق برسند، از حدود یک میلیون مهاجر دیگر افغانستان که بدون ویزا در ایران به سر می‌برند، ۸۵۰ هزار تن آنان که از سوی ایران ثبت نام شده اند، اسناد قانونی خود را به زودی به دست خواهند آورد.

او می‌افزاید، حدود ۲٫۴ میلیون مهاجر دیگر افغانستان در پاکستان زندگی می‌کنند که از این میان تنها ۱٫۴ میلیون شان دارای کارت مهاجرت سازمان ملل متحد اند.

مسئولان وزارت امور مهاجرین و عودت کننده‌گان در حالی از این موافقت خبر می‌دهند که مدت اعتبار کارت‌های مهاجران افغانستان در پاکستان در ماه جاری میلادی و مهاجران افغانستان در ایران نیز در پایان سال روان خورشیدی به‌ پایان می‌رسد.