اجتماعی

کاخ دارالامان بازسازی می شود

بر اساس هدایت رییس جمهور، پروژۀ طراحی و بازسازی قصردارالامان، توسط هیئت فنی وزارت های امور شهرسازی، اطلاعات و فرهنگ و ریاست عمومی ادارۀ امور، ترتیب شده که طی پنج مرحله به پایۀ اکمال خواهد رسید.

این پروژه با هدف حفظ میراث های فرهنگی و تاریخی کشور، جلب و جذب توریزم و احیای هنر معماری دوران امانیه، ترتیب گردیده است.

محمداشرف غنى رییس جمهوری، امروز هنگام افتتاح پروژۀ بازسازی کاخ دارالامان گفت که این قصر، از امکانات داخلى بازسازى خواهد شد و حکومت، ارادۀ محکم دارد تا کارهایی را که نتیجۀ دشواری های تاریخ بوده، حل کند تا به حکومت آینده تهداب خوبى بگذارد.

رییس جمهوری با ذکر اینکه احیای قصر دارالامان خواست ملت است، افزود که از این قصر به عنوان مهمان خانه مقام های عالیرتبه دولت در مراسم خاص ملی  استفاده خواهد شد و در کنار آن یک موزیم ملی که از تمام نقاط کشور بتواند نمایندگی کند نیز دایر می شود.

قبل از این در زمان وزارت فاروق وردگ و شهردار پیشین نیز از مردم به خصوص دانش آموزان پول های هنگفتی جمع آوری شد تا کاخ بازسازی شود ولی این اقدام صورت نگرفت.

داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرائیۀ حکومت، بازسازی قصر دارالامان را یک قدم دیگر در پیشرفت کشور خوانده گفت که امید است با بازسازی قصر دارالامان، مردم یکبار دیگر احساس افتخار به احیاى دوبارۀ آثار و بناهای تاریخی کشور داشته باشند.

عبدالروف ابراهیمی رییس ولسى جرگه نیز آغاز کار بازسازی قصر دارالامان را لحظۀ نیک و خوش برای مردم افغانستان خوانده گفت که مردم افغانستان، از گذشته انتظار افتتاح چنین بناهای تاریخی را داشتند.

قصر دارالامان، در حدود هشت کیلومترى جنوبغرب شهر کابل قرار دارد. این  قصر در دوره امان الله خان در اوایل دهۀ ١٣٠٠ هجرى شمسى اعمار گردیده بود؛ از قصر دارالامان که تقریباً ١۵٠ اتاق کوچک و بزرگ داشت، در اوایل براى مرکز سلطنتى و بعدها به حیث تعمیر وزارت دفاع استفاده میشد که به اثر جنگ هاى دهه ١٣٧٠ تخریب شد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا