امنیت و جرایمسیاست

کابینه طالبان هیاتی را برای تفتیش محابس و توقیف‌خانه ها تعیین کرد

در جلسه ای که به رهبری ملا محمد حسن آخند، رئیس الوزرای حکومت طالبان برگزار شده بود، هیاتی برای تفتیش محابس و توقیف خانه ها تعین گردید.

در این جلسه به منظور عملی‌شدن حکم ملاهبت الله آخندزاده امیرالمومنین طالبان هیئتی به رهبری شیخ عبدالمالک معاون ستره محکمه آنان در مورد تفتیش محابس و توقیف‌خانه‌ها تعیین شده است.

بر اساس فیصلۀ کابینه طالبان، هیئت متذکره مؤظف است که با تمام زندانیان دیدار کند و در مورد رهایی کسانی که بی‌گناه و بدون ارتکاب جرم زندانی شده اند، تصمیم عاجل اتخاذ کند.

افزون بر این، در نشست کابینۀ‌ فیصله شده است که از ۱۶ گدام مربوط به شاورالی کابل، ۱۰ گدام به وزارت صحت‌عامه سپرده شود که از آن به عنوان کمپلکس طبی برای معالجۀ‌ معتادان، ترک اعتیاد و مرکز آموزش حرفه ای استفاده شود.

کابینه طالبان ضمن تأکید بر جلوگیری از قاچاق آهن و داغمه‌جات، به هیئت اقتصادی وظیفه سپرد تا موضوعات اعمار بند برق شورابک، پروسس قراردادها و سهامی کردن یک‌تعداد معادن را بررسی و نتیجۀ‌ آن را به جلسۀ کابینه ارایه کند.

از سوی دیگر، در این نشست به هیئت مشترک وزارت‌های معارف، شهرسازی و ادارۀ امور طالبان وظیفه سپرده‌ شده است که برای معینیت تعلیمات اسلامی وزارت معارف مکان مناسب تعیین کند.ً

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا