- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

چوکی ریاست‌جمهوری، چوکی تقسیم نه، بلکه چوکی خدمت و وحدت است

 

آقای غنی افزود که چوکی ریاست‌جمهوری، چوکی تقسیم نه، بلکه چوکی خدمت و وحدت است که می توان پاسخ تلویحی به ائتلاف نجات افغانستان که بین محمد محقق، عبدالرشید دوستم و عطا محمد نور بسته شده است، اشاره کرد.

محمد محقق، عطا محمد نور، عبدالرشید دوستم در پی نارضایتی هایی که از دولت داشتند در حاشیه‌ی نامزدی باتور دوستم ائتلافی را تحت عنوان “نجات برای افغانستان” تشکیل دادند.

قرار است این ائتلاف به زودی در کابل دفتری را ایجاد کند و کمیته های آن شروع به فعالیت کنند.

محمداشرف غنی در دیدارش با مردم شرق کابل و لوی پکتیا تصریح کرد که ما ارادۀ تصفیۀ هیچ‌کس را نداریم و آنانی‌که نفع شانرا به خطر می‌بینند باید قناعت دهیم، شما زمینه را مساعد سازید تا خواست‌های شما را برآورده سازم.

وی تصریح نمود که باید کوتاه‌مدت، وسط مدت و طولانی‌مدت فکر کنیم و نیازمندی‌های مانرا تثبیت نماییم.

آقای غنی همچنین می گوید که فلسفۀ وجودی ما به قانون اساسی وابسته است و ما  تطبیق آن را می‌خواهیم زیرا با تطبیق آن، دولت و ملت قوی خواهیم داشت و با عزت زندگی خواهیم کرد.

رئیس جمهور کشور افزود که هدف ما این است تا سرمایه‌ها و بنیادهای اساسی را برای نسل‌های آینده ماندگار بسازیم، من کاری را انجام می‌دهم تا هرکسی‌که بعد از من رئیس‌جمهور افغانستان باشد، به آسانی کارها را به پیش ببرد. وی گفت که وضعیت با همکاری ملت در دوسال آینده در همه عرصه‌ها بهبود خواهد یافت.

گفتنی است که سران ائتلاف نجات افغانستان طی ماه های اخیر همواره از اشرف غنی انتقاد کرده و وی را به انحصار طلبی متهم کرده اند.