- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

چهار تیلر افغان در گمرک دوغارون ایران آتش گرفت

مدیر اجرایی منطقه ویژه دوغارون گفته است که چهار کامیون افغانستان در این گمرک دچار حریق شده است.

تاکنون از علت و یا خسارت این آتش سوزی گزارشی ارائه نشده است.

گمرک دوغارون ایران در شهر تایباد متصل به گمرک اسلام قلعه در ولایت هرات است.

این گمرک یکی از اصلی ترین گمرکات کشور محسوب می شود.