- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

پیام داکتر عبدالله در پیوند به قیام ۲۴ حوت مردم هرات علیه نظامی کمونیستی

دفتر مطبوعاتی ریاست اجراییه با نشر بیانیه ای، پیام داکتر عبدالله بدین مناسبت را به شرح زیر نگاشته است:

در همین روز، مردم مجاهد و سلحشور هرات با دستان ‌خالی‌ در برابر نیروهای تا به ‌دندان مسلح رژیم کمونیستی ایستادند و دست به قیام سراسری و تاریخی زدند و با خون پاک خویش صفحۀ تازه‌ ایی را در مبارزات آزادی ‌خواهانۀ ملت ‌های جهان رقم زدند.

پس از چند دهه، یاد و خاطرهٔ شهدای ۲۴ حوتِ مردم هرات همچنان زنده و پابرجا است و برای همیشه، به عنوان نقطۀ عطف تاریخ معاصر در دل ‌و قلب مردم افغانستان جاویدان خواهد ماند.

در آن مرحله حساس تاریخی، شهامت و ایستادگی مردم هرات روحیهٔ آزادی‌ خواهی و مبارزه ‌طلبی را در میان ملت افغانستان تقویت بخشید.

این قیام، زمینه‌ ساز حرکت‌ها و قیام ‌های بعدی در گوشه ‌و کنار کشور گردید. پس از این حرکت تاریخی، هسته‌ های جهاد و مقاومت و مبارزه در سراسر افغانستان شکل گرفت و قیام فراگیر شد تا اینکه پایه ‌های ظلم و استبداد رژیم کمونیستی فروریخت.

رژیم کمونیستی و ارتش سرخ، هزاران انسان بی ‌گناه این سرزمین را شهید ساختند، صدها تن دیگر را اعدام نموده و با تمام توان ‌شان مردم را قلع ‌و قمع ‌‌کردند تا مانع پیروزی حرکت ‌های آزادی ‌خواهانه ملت شوند؛ اما در نهایت با سرافگندی شکست خوردند.

جهاد و مقاومت مردم افغانستان ثابت کرد که هیچ قدرت و نظامی در برابر اراده، عزم و ایمان یک ملت دوام آورده نمی ‌تواند. مهمترین دلیل شکست رژیم کمونیستی، نادیده گرفتن ارادۀ ملت افغانستان بود. چون این مردم است که دربارۀ سرنوشت و آینده نظام ‌شان تصمیم می‌گیرند.

در اخیر، یاد و خاطرهٔ شهدای افغانستان به ویژه شهدای ۲۴ حوت مردم آزاده و مجاهد هرات را گرامی‌ می ‌داریم و تحقق آرمان ‌های شهدا در زمینهٔ تأمین صلح، توسعه، برپایی یک نظام مردم ‌سالار و مبتنی بر ارزش‌ های مقدس اسلامی را وظیفۀ ایمانی خویش می ‌دانیم.