- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

پولیس ولایت سرپل پنج تن را به اتهام برگزاری دادگاه صحرایی بازداشت کرد

روز گذشته ویدیویی در شبکه های اجتماعی منتشر شد که توجه بسیاری از کاربران را به خود جلب کرد.

در این ویدیو یک پدر و دختر در ولایت سرپل پس از اینکه توسط یک رمال متهم به دزدی شدند به صورت صحرایی توسط مردم قریه محاکمه می شوند و مورد لت و کوب قرار می گیرند.

ماجرا از آنجا شروع شد که اوایل ماه جاری، از یکی از باشندگان قریه طوقی ولایت سرپل دزدی می شود و وی نیز برای پیدا کردن دزد به یک رمال مراجعه می کند.

رمال هم یک پدر و دختر را متهم به دزدی از این شخص می کند. پس از آن، مردم قریه بصورت خودسر دادگاه صحرایی برگزار کرده و این پدر و دختر را مورد لت و کوب قرار می دهند.

وزارت داخله در این خصوص می گوید که پولیس ولایت سرپل پنج تن را در پیوند به این رویداد بازداشت کرده است.

گفتنی است که اوایل سال جاری نیز، دختری به نام فرخنده پس از اینکه یک تعویذ نویس/دعانویس در منطقه شاه دوشمشیره کابل وی را متهم به آتش زدن یک نسخه از قرآن کرد، مورد لت و کوب دسته جمعی قرار گرفت و کشته شد.